Edicte del 5-6-2023 pel qual a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230604_21_51_39

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

En execució de:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú d' Encamp, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, el 5 de juny del 2023, mitjançant aquest edicte;

Requereixo expressament el pagament a les persones i societats que es relacionen a continuació

Persona requerida

Import reclamat

Execució acte

Número expedient

Bastide Gravellier,Emmanuel

cens: 049559W

163,23 '

rebut: 001329054/00

EX-AD/23-002556-X

Bermudez Gomez, Manel

cens: 057478D

14,78 '

rebut: 001330614/00

EX-AD/23-002561-X

Bran Martinez, Ramon

cens: 106050F

104,91 '

rebut: 001327080/00 - 001320355/00

EX-AD/23-002574-X

Capel Lopez, Rocio

cens: 157410J

83,70 '

rebut: 001325284/00

EX-AD/23-002587-X

Canelas De Amorim, Emanuel

cens: 180894L

131,42 '

rebut: 001330584/00 - 001330317/00 - 001329349/00 - 001323916/00 - 001319555/00 - 001282807/00 - 001329443/00

EX-AD/23-002603-X

Blanca Garcia, Marlon

cens: 213505U

163,23 '

rebut: 001330657/00

EX-AD/23-002619-X

Araujo Lima, Neudiran

cens: 251735C

25,39 '

rebut: 001320255/00

EX-AD/23-002641-X

Costa Borges, Tiago Ernesto

cens: 287563K

25,39 '

rebut: 001329917/00

EX-AD/23-002649-X

Costa, Pedro Alexandre

cens: 289703R

25,39 '

rebut: 001319223/00

EX-AD/23-002650-X

Acosta, Angel Luciano

cens: 289744H

136,72 '

rebut: 001323552/00

EX-AD/23-002651-X

Canhoto Cabeças, Paulo Jorge

cens: 290521Z

46,59 '

rebut: 001283368/00 - 001325252/00

EX-AD/23-002652-X

Ankar, Taoufik

cens: 290634W

46,59 '

rebut: 001320224/00 - 001323071/00

EX-AD/23-002653-X

Marcelle Badts, Elodie Nadege

cens: 294372J

35,99 '

rebut: 001330068/00 - 001330687/00

EX-AD/23-002654-X

Birgach, Rachid

cens: 312176R

25,39 '

rebut: 001280737/00

EX-AD/23-002657-X

Delgado Laborde, Soledad Belen

cens: 315240E

25,39 '

rebut: 001280456/00

EX-AD/23-002659-X

Douhri, Abdellah

cens: 317523P

195,04 '

rebut: 001329732/00 - 001283096/00 - 001319880/00 - 001325880/00

EX-AD/23-002660-X

Cachot, Anne Laure

cens: 322008P

173,83 '

rebut: 001319745/00 - 001297793/00 - 001320084/00 - 001320155/00 - 001322796/00 - 001325454/00 - 001330174/00 - 001283320/00

EX-AD/23-002661-X

Bechade, Claire

cens: 326048T

14,78 '

rebut: 001329934/00

EX-AD/23-002663-X

Cunha Moreira, Natalia Catarina

cens: 326994D

25,39 '

rebut: 001282721/00

EX-AD/23-002664-X

Becque, Gregory Vincent Thie

cens: 331381J

67,80 '

rebut: 001329355/00 - 001280719/00 - 001329760/00

EX-AD/2...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR