Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord acordant el sobreseïment provisional a la Sra. Nadia Aargoubi Gutierrez.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_53_06

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord acordant el sobreseïment provisional a la Sra. Nadia Aargoubi Gutierrez.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la societat Oficina de Construcció i Comercialització d' edificis Residencials, SA, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble. Sra. Batlle Laura Rodríguez Gonz'lez, el 19 de febrer de 2015 en el marc de la causa arrendaments urbans 7000360/2014, i de la consegüent providència d' execució de sentència dictada el 28 de setembre de 2015 en el marc de la causa execució 7000181/2015, i del consegüent aute dictat el 10 de febrer de 2016 en el marc de la causa execució 7000181/2015, i del consegüent aute complement d' execució dictat el 19 d' abril de 2017 en el marc de la causa execució 7000181/2015, i del consegüent aute dictat el 4 de juliol de 2017 en el marc de la causa execució 7000181/2015.

Faig saber:

Que, el 21 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR