Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord acordant el sobreseïment provisional al Sr. Rodrigo Garcia Torres.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_51_14

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord acordant el sobreseïment provisional al Sr. Rodrigo Garcia Torres.

Jo, Lourdes Alonso Martínez, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Bra. Armengol núm. 15, 4t. 6a., Ed. Occesa, de la parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació del codi de procediment civil, modificada per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació del Codi de procediment civil, modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.

A sol·licitud de la societat Mandurana, SLU, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

Obrant en execució de la sentència dictada per l' Hble. Sra. Batlle Laura Solanes Colell, el 03 de febrer de 2016 en el marc de la causa arrendaments urbans 2000201/2015, i del consegüent aute d' execució dictat el 13 de setembre de 2016 en el marc de la causa execució 9000759/2016, esdevingut ferm segons el certificat de fermesa emès per la batllia el 31 de gener de 2017.

Faig saber:

Que, el 21 de juliol de 2022 mitjançant acord del saig, he acordat,

Primer.- Declarar el deute totalment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR