Edicte del 5-6-2023 pel qual s' anuncia l' adjudicació definitiva d' unes escultures, titularitat del qui fou el Sr. Agustí Roque Gomara.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_13_04

Edicte

Edicte del 5-6-2023 pel qual s' anuncia l' adjudicació definitiva d' unes escultures, titularitat del qui fou el Sr. Agustí Roque Gomara.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i modificada per la Llei 20/2022, del 9 de juny,

A sol·licitud de:

La societat Pleyade 21, SL, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de:

La Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 10 de desembre del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment Ordinari: 2000191/2019, esdevinguda ferma i executiva segons acredita el Certificat emès el 9 de març del 2020, i l' Aute de Liquidació dictat el 8 de juny del 2020, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' Execució: 9000113/2020, esdevingut ferm i executiu segons acredita el Certificat emès el 9 de novembre del 2020.

Faig saber

Que, el 18 d' abril del 2023, vaig acordar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR