Edicte de 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per l' Hble. Comú d' Encamp.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha05 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónSaig
SAIGF20230605_11_12_11

Edicte

Edicte de 5-6-2023 pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de diverses persones, en el marc d' execucions instades per l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 2on-2a, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig modificada per la Llei 8/2017 del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, així com per la Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil i finalment per la Llei 5/2021, del 8 d' abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil, i per la Llei 20/2022 del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014 del saig.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc, propietat immobiliària, taxa de comerç i industria, taxa del servei d' enllumenat públic, taxa del servei d' higiene pública, taxa d' aparcament horitzontal, sancions - entre d' altres ' corresponents a diferents períodes i que es relacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que el 5 de juny del 2023, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, modificada per la Llei 24/2018, del 18 d' octubre i per la Llei 20/2022, del 9 de juny, notifico que he acordat

L' embargament sobre els béns i drets de les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació:

Identificació de la persona embargada

Import objecte d' embargament*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data de l' emissió de l' acord d' embargament

Núm. Expedient saig

Pereira Barreiro.Rosa Maria

28,77 '

Rebut núm. 001243485/00

10/5/2023

EX-AD/22-007584-G

Tico Rivera, Victoria

59,39 '

Rebut núm. 001243759/00 ' 001244356/00 ' 001244492/00

10/5/2023

EX-AD/22-007594-G

Perianez Meca, Joel

69,59 '

Rebut núm. 001239534/00 ' 001241886/00 ' 001242542/00

10/5/2023

EX-AD/22-0075...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR