Edicte del 5-6-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació dels serveis de consultoria i enginyeria per a l’anàlisi prèvia i les definicions dels models del servei d’atenció 112 i el Centre Nacional d’Emergències.

Fecha de publicación06 Junio 2024
Número de Gaceta63
SecciónServeis
GE_2024_06_05_11_44_44

Edicte del 5-6-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació dels serveis de consultoria i enginyeria per a l’anàlisi prèvia i les definicions dels models del servei d’atenció 112 i el Centre Nacional d’Emergències.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant:

a) Identitat: Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències - Ministeri de Justícia i Interior

b) Data de l’acord: 5-6-2024

3. Dades de l’adjudicació:

a) Identitat de l’adjudicatari: IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

b) Denominació del treball: Contractació dels serveis de consultoria i enginyeria per a l’anàlisi prèvia i les definicions dels models de gestió i explotació, funcional i tècnica, del servei d’atenció 112 i el Centre Nacional d’Emergències

c) Localització: Principat d’Andorra

d) Preu cert: 71.247,94 € IGI inclòs

e) Imputació pressupostària: 00150500508-D/22760/036001-PR001

f) Termini d’execució: des de la data d’adjudicació fins al 31 de desembre del 2024

g) Forma d’adjudicació: concurs internacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de la contractació: ordinària

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 34, de data 20 de març del 2024

De conformitat amb el que estableix l’article 129 de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, contra aquest plec de bases es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 52 i 135 del text consolidat del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de juny del 2024

P. d. Conxita Marsol Riart
Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR