Edicte del 5-6-2024 pel que es convoca un concurs públic, tramitat mitjançant la modalitat urgent, per contractar el subministrament de la infraestructura tecnològica per la implantació de l’administració electrònica.

Fecha de publicación06 Junio 2024
Número de Gaceta63
SecciónSubministraments
QXC_2024_06_05_10_07_20

Edicte del 5-6-2024 pel que es convoca un concurs públic, tramitat mitjançant la modalitat urgent, per contractar el subministrament de la infraestructura tecnològica per la implantació de l’administració electrònica.

Vista la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública, i vist en particular l’article 24.1 de la mateixa, sobre la tramitació d’expedients mitjançant la modalitat urgent;

Vist que, per tal de complir els terminis contractuals convinguts amb l’empresa adjudicatària de la implantació de l’administració electrònica, es necessita accelerar els tràmits de contractació del subministrament de la infraestructura tecnològica requerida; cosa que justifica l’elecció de la modalitat urgent per tramitar un concurs públic amb dita finalitat;

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord de la Junta de Govern del 4 de juny de 2024, convoca un concurs públic, tramitat mitjançant la modalitat urgent, per contractar el subministrament de de la infraestructura tecnològica per la implantació de l’administració electrònica.

El plec de bases per participar al concurs es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Comú (Casa Comuna, planta baixa, tel. 890890).

Les ofertes s’hauran de presentar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits.

El termini de presentació finalitzarà el 27 de juny de 2024, a les 15:00 hores.

El posterior acte d’obertura de les propostes que s’hagin presentat, a celebrar en data per determinar sobre la qual els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR