Edicte del 6-6-2023 pel qual es fa públic que el 22-6-2023 entra en vigor l' Acord entre la República Portuguesa i el Principat d'Andorra sobre l'exercici d'activitats remunerades dels familiars del personal de les missions oficials.

Fecha de publicación07 Junio 2023
Fecha06 Junio 2023
Número de Gaceta74
SecciónGovern
GLT20230530_09_33_38

Edicte

Edicte del 6-6-2023 pel qual es fa públic que el 22-6-2023 entra en vigor l' Acord entre la República Portuguesa i el Principat d' Andorra sobre l' exercici d' activitats remunerades dels membres de les famílies del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials.

Vist l' Acord entre la República Portuguesa i el Principat d' Andorra sobre l' exercici d' activitats remunerades dels membres de les famílies del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials, signat a A'ódz' (Polonia) el 2 de desembre del 2022;

Vist l' article 11 que disposa que l' Acord entra en vigor trenta (30) dies després de la data de recepció de la darrera notificació escrita, tramesa per la via diplomàtica, del compliment dels procediments de Dret intern de cadascuna de les Parts per a la seva entrada en vigor;

Atès que el 3 de gener del 2023, l' Ambaixada d' Andorra a Portugal, mitjançant Nota Verbal adreçada al Ministeri d' Afers Exteriors de la República Portuguesa, va comunicar la finalització dels procediments interns establerts per la legislació andorrana per a l' entrada en vigor de l' Acord;

Atès que el 23 de maig del 2023, el Ministeri d' Afers Exteriors de la República Portuguesa va informar l' Ambaixada d' Andorra a Portugal, mitjançant Nota Verbal, rebuda el mateix dia, que s' havien complert els procediments interns previstos per la legislació portuguesa, necessaris per a l' entrada en vigor de l' Acord;

Es fa públic que el 22 de juny del 2023 entra en vigor l' Acord entre la República Portuguesa i el Principat d' Andorra sobre l' exercici d' activitats remunerades dels membres de les famílies del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials:

Acord entre el Principat d' Andorra i la República Portuguesa sobre l' exercici d' activitats remunerades dels membres de les famílies del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials

El Principat d' Andorra i la República Portuguesa i, en endavant anomenats les ' Parts',

Considerant la conveniència de permetre que els membres de les famílies del personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu de les missions oficials enviat al territori de l' altra Part exerceixin lliurement les seves activitats remunerades sobre una base de reciprocitat,

Desitjant facilitar l' exercici d' una activitat professional per part dels membres de la família esmentats a l' Estat d' acreditació,

Han acordat el següent:

Article 1. Definicions

Als efectes d' aquest Acord:

1. 'Missions oficials' són les missions diplomàtiques regides per la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques del 18 d' abril de 1961, les oficines consulars regides per la Convenció de Viena sobre relacions consulars del 24 d' abril de 1963, i les representacions permanents de cada un dels dos Estats davant les organitzacions internacionals que hagin subscrit un acord de seu amb l' altre Estat.

2. 'Personal diplomàtic, consular, tècnic i administratiu' inclou els agents diplomàtics i consulars, així com als membres del personal tècnic i administratiu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR