Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la reedició dels materials Veus d' Andorra 1 i Veus d' Andorra 2.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta83
GE20220708_10_20_51

Edicte

Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la reedició dels materials Veus d' Andorra 1 i Veus d' Andorra 2.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Cultura i Esports

b) Data de l' acord del Govern: 6-7-2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Publicacions de l' Abadia de Montserrat

b) Denominació del treball: Reedició dels materials Veus d' Andorra 1 i Veus d' Andorra 2

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 16.280 euros

e) Registre pressupostari: 00190910910-D/22620/086001-PR0071

f) Termini d' execució: fins al 5 de setembre del 2022

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

4. Legislació aplicable:

Article 46.2, apartat f, de la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar recurs administratiu davant del Govern en el termini d' un mes a comptar de la data de la notificació de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR