Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels treballs per a la implementació d' un sistema informàtic de reporting i consulta de comptes financers en el marc de la creació del Registre de Comptes Financers i Assimilats (RCFA).

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta83
GE20220707_13_26_46

Edicte

Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels treballs per a la implementació d' un sistema informàtic de reporting i consulta de comptes financers en el marc de la creació del Registre de Comptes Financers i Assimilats (RCFA).

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Finances

b) Data de l' acord del Govern: 6 de juliol del 2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Deloitte Andorra Auditors i Assessors, SLU

b) Denominació del treball: Implementació d' un sistema informàtic de reporting i consulta de comptes financers en el marc de la creació del Registre de Comptes Financers i Assimilats (RCFA)

c) Localització: Andorra la Vella

d) Preu cert: 123.937 euros (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 00120200202 ' PR0110 ' D/64050/011206

f) Termini d' execució: quatre mesos a partir de la data de la signatura del contracte

g) Forma d' adjudicació: concurs nacional

h) Procediment: obert

i) Modalitat de la contractació: ordinària

j) Edicte de licitació: BOPA núm. 58 any 2022 de data 11 de maig del 2022

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR