Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels treballs d' assessorament per a la redacció dels preceptes corresponents a les modificacions legislatives que s' han d' incloure en el Projecte de llei òmnibus d' agricultura.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta83
GE20220707_12_39_46

Edicte

Edicte del 6-7-2022 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva dels treballs d' assessorament per a la redacció dels preceptes corresponents a les modificacions legislatives que s' han d' incloure en el Projecte de llei òmnibus d' agricultura.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

b) Data de l' acord del Govern: 6-7-2022

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: P.I. Advocats, SLU

b) Denominació del treball: Treballs d' assessorament per a la redacció dels preceptes corresponents relatius a diverses modificacions legislatives que s' han d' incloure en el Projecte de llei òmnibus d' agricultura

c) Localització: Principat d' Andorra

d) Preu cert: 10.659,00 ' (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 00170700702- PR0001- D/22760/042101

f) Termini d' execució: la durada del contracte, amb caràcter retroactiu, és des del 15 de juliol del 2021 fins a la finalització dels treballs

g) Forma d' adjudicació: contractació directa

h) Modalitat de la contractació: ordinària

4. Legislació aplicable: article 54.3 de la Llei de contractació pública, modificat per la disposició final tercera de la Llei 18/2019, del pressupost per a l' exercici 2019.

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR