Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts a l’estudi per als nivells de formació professional superior i d’ensenyament superior de primer i segon cicle a l’estranger, a Andorra i a distància, per al curs 2023-2024.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
SecciónEducació
GB_2024_05_09_15_30_01

Edicte del 8-5-2024 pel qual es fa pública l’adjudicació dels ajuts a l’estudi per als nivells de formació professional superior i d’ensenyament superior de primer i segon cicle a l’estranger, a Andorra i a distància, per al curs 2023-2024.

1. Objecte: adjudicació dels ajuts a l’estudi per als nivells de formació professional superior i d’ensenyament superior de primer i segon cicle a l’estranger, a Andorra i a distància, per al curs 2023-2024

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats

b) Data de l’acord de Govern: 8-5-2024

3. Legislació aplicable: articles 12, 13 i 14 de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi, publicada al BOPA núm. 60, del 26 de maig del 2021; articles 9, 11 i 25 del Reglament d’ajuts a l’estudi, del 22 de juliol del 2020, publicat al BOPA núm. 94, del 29 de juliol del 2020, i annex de la convocatòria d’ajuts a l’estudi d’ensenyament superior per al curs 2023-2024, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 106, del 6 de setembre del 2023.

4. Edicte de convocatòria: BOPA núm. 106, del 6-9-2023

5. Període per al qual s’atorguen: curs 2023-2024

6. Partida pressupostària: 00120250252- PR0150-48230

7. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: les persones designades en les llistes següents:

Llista d’ajuts a l’estudi –article 12– per als nivells d’ensenyament superior a distància per al curs 2023-2024

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Import total concedit

Juan Salazar, Emma

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ortega Arroyo, Artiz

0,00 €

0,00 €

Tenorio Maranan, Nelly

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Llista d’ajuts a l’estudi –article 13– per als nivells d’ensenyament superior a Andorra per al curs 2023-2024

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Beca de desplaçament

Beca de manutenció

Beca salari

Import total concedit

Belarmino Perez, Queenie Ann

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

El Bourouti,Manal

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Llista d’ajuts a l’estudi –article 14– per als nivells d’ensenyament superior a l’estranger per al curs 2023-2024

Cognoms i nom

Beca de matrícula

Beca de material

Beca de desplaçament

Beca de manutenció

Beca de residència

Beca salari

Import total concedit

Basualto Cobaise, Rodrigo Alejandro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Borges Botelho, Laura

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Castro Carviçais, Antonio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Chaves Soares, Alex

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cueva Sicche, Maria Del Carmen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Esteves Gonçalves, Sandro Joaquin

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Galabert...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR