Edicte del 8-7-2022 pel qual es notifica que s'ha dictat resolució contra el Sr. Mohamed-Eddy Zeramdini.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha08 Julio 2022
Número de Gaceta83
GF20220708_15_17_15

Edicte

Edicte del 8-7-2022 pel qual es notifica que s' ha dictat resolució contra el Sr. Mohamed-Eddy Zeramdini.

El ministre de Finances i portaveu, l' 1 de juny del 2022, va dictar resolució contra el Sr. Mohamed-Eddy Zeramdini, en virtut de l' Acta de contenciós del 15 de febrer del 2022, número 6/22, la part dispositiva de la qual diu així:

' En aplicació de l' article 249, apartat 3 a) de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana, imposar al Sr. Mohamed-Eddy Zeramdini, una sanció igual a mil dos-cents divuit euros (1.218' ), i procedir al comís de la mercaderia objecte de frau (350 paquets de tabac de la marca Marlboro). L' import de la sanció ja va ser dipositat al despatx de Duana el 15 de febrer del 2022'

De conformitat amb el què estableix l' article 141 de la Llei 21/2014 del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari, contra aquesta resolució pot interposar-se recurs administratiu davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini màxim...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR