Edicte del 9-5-2022 per procedir a la cobertura de dues places dintre de la plantilla orgànica del SAAS d' administratiu/iva a jornada parcial, adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS.

Número de Gaceta58
SAAS20220509_11_17_08

Edicte

Edicte del 9-5-2022 per procedir a la cobertura de dues places dintre de la plantilla orgànica del SAAS d' administratiu/iva a jornada parcial, adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS.

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d' Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s' ha acordat procedir a la cobertura de dues places d' administratiu/iva a jornada parcial, adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS.

Els requisits per poder optar al procés de selecció són:

" Formació: Cicle Formatiu de Grau Mig en Administració o equivalent.

" Experiència mínima de 6 mesos.

" Català parlat i escrit.

" Disponibilitat horària.

Es valorarà:

Experiència demostrable:

" En llocs similars.

" En l' àmbit sanitari.

" El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l' entorn.

Competències:

" Alta capacitat de relació interpersonal i tracte amb el públic.

" Capacitat de treball en equip.

" Capacitat resolutiva.

" Capacitat d' organització i gestió.

Formació:

" Formació continuada pròpia del lloc de treball.

" Coneixement d' ofimàtica.

" Coneixement d' altres idiomes.

Nacionalitat preferentment andorrana.

Condicions laborals de l' oferta:

" Contracte indefinit.

" Jornada completa de 888 hores/any.

" Retribució bruta anyal: 11.007,16'

" Formació continuada.

Les persones interessades han de presentar una carta de motivació, acompanyada de currículum vitae, títols compulsats i documentació acreditativa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR