Edicte B.A. del 12-7-2022 pel qual es notifica un Aute als Ignorats Hereus del Sr. Konrad Sinner.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha12 Julio 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220915_12_06_11

Edicte

Edicte B.A. del 12-7-2022 pel qual es notifica un Aute als Ignorats Hereus del Sr. Konrad Sinner.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Propietat Horitzontal amb núm. 6000375/2019, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Comunitat de Propietaris de l' Edifici Alfa contra el Sr. Konrad Sinner, ha recaigut Aute del 21 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Aixecar l' embargament de les unitats immobiliàries pis planta primera, i plaça de garatge situada a la planta baixa de l' edifici Alfa, Urbanització Mirador d' Encamp, ' Terres de l' Ubach i Cultia d' Anyó' de la parròquia d' Encamp, titularitat del Sr. Konrad Sinner, travat en els presents autes.

Segon.- Notificar als Notaris del Principat d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR