Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Raquel Martos Aguila.

Fecha13 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
JF20220621_12_57_27

Edicte

Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Raquel Martos Aguila.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 3000101/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Societat Financera Pyrénées, SAU contra la Sra. Raquel Martos Aguila, ha recaigut Aute de l' 1 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la Sra. Raquel Martos Aguila per l' import reclamat de 1.114,92- euros i 20.- euros de taxes judicials.

Segon.- Es condemna a la deutora la Sra. Raquel Martos Aguila al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR