Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Ivan Lopez Teixeira.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha13 Junio 2022
Número de Gaceta81
JF20220628_09_06_57

Edicte

Edicte B.A. del 13-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Ivan Lopez Teixeira.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de arrendaments amb núm. 5000069/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Loreand, SL contra el Sr. Ivan Lopez Teixeira, ha recaigut Aute del 20 d' abril del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Declarar en situació processal de rebel·lia el demandat Sr. Iv'n López Teixeira.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR