Edicte B.A. del 13-9-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Ec Line, SLU.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha13 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220915_09_52_39

Edicte

Edicte B.A. del 13-9-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Ec Line, SLU.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 4000126/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Mora Banc Grup, SA contra la societat Ec Line, SLU, ha recaigut Aute del 7 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la societat Ec Line, SLU per l' import reclamat de 1.050,27 ' .

Segon.- Es condemna al deutor la societat Ec Line, SLU al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR