Edicte B.A. del 15-12-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Mohamed Ben Salem Ben Behcir Hosni.

Fecha15 Diciembre 2021
Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
SecciónAdministració de Justícia
JF20211223_10_51_54

Edicte

Edicte B.A. del 15-12-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Mohamed Ben Salem Ben Behcir Hosni.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Arrendaments Urbans amb núm. 2000466/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Josep Garcia Fernandez contra el Sr. Mohamed Ben Salem Ben Behcir Hosni, ha recaigut Aute del 26 de novembre de 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre tots els mitjans de prova proposats per la part actora.

Segon.- Declarar al Sr. Mohamed Hosni en rebel·lia processal.

Tercer.- No efectuar expressa condemna en costes.

Quart.- No celebrar l' acte del judici oral i es declara el procés vist per a sentència.

Cinquè.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Sisè.-...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR