Edicte B.A. del 15-5-2024 pel qual es cita al Sr. Hernán Alonso Mejia Riveira.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
JPF_2024_05_28_15_18_17

Edicte B.A. del 15-5-2024 pel qual es cita al Sr. Hernán Alonso Mejia Riveira.

Blanca Gómez de Urrutia de Antón, Secretària Judicial de la Batllia d’Andorra.

Faig saber

Que, en el marc de la cessació de pagaments i fallida de la societat “Ecologia Tèrmica Aplicada 2010, SL”, registrada amb el número seqüencial 4000243/2021, i de conformitat amb allò que disposa l’article 66 del Decret de data 4 d’octubre de 1969 sobre el procediment per a la cessació de pagaments i fallida, modificat per la disposició final primera del Codi de Procediment Civil, es convoca al Sr. Hernán Alonso Mejia Riveira el dia 17 de juny del 2024, a les 09:30 hores, a la Sala de tribunal número 3 de La Seu de la Justícia, per tal de celebrar l’assemblea de creditors del present procediment concursal, en el decurs de la qual l’Administrador judicial retrà comptes de la seva gestió i es dissoldrà deple dret la unió de creditors, procedint finalment a l’acabament del present procediment.

I als efectes de citació del Sr. Hernán Alonso Mejia Riveira, actualment en parador desconegut, es publica...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR