Edicte B.A. del 16-3-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antonio Manuel Da Silva Arratel.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha16 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JF20230320_12_24_26

Edicte

Edicte B.A. del 16-3-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antonio Manuel Da Silva Arratel.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 3000461/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Societat Financera Pyrénées, SA contra el Sr. Antonio Manuel Da Silva Arratel, ha recaigut Aute de 6 de març de 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Antonio Manuel Da Silva Arratel per l' import reclamat de 269,99- euros.

Segon.- Es condemna al deutor, el Sr. Antonio Manuel Da Silva Arratel al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR