Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rogerio Chaves Lopes.

Fecha de publicación29 Diciembre 2021
Fecha17 Diciembre 2021
Número de Gaceta141
JF20211224_09_24_59

Edicte

Edicte B.A. del 17-12-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rogerio Chaves Lopes.

Roser Mazón Velasco, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment executiu d' Injunció, núm. 40004393/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, Banc Sabadell d' Andorra, SA contra Rogerio Chaves Lopes, ha recaigut Aute del 9 de desembre del 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Rogerio Chaves Lopes per l' import reclamat de 730,78 ' .

Segon.- Es condemna al deutor Sr. Rogerio Chaves Lopes al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR