Edicte B.A. del 17-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Medhi Meftah.

Fecha17 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
JF20220621_13_12_45

Edicte

Edicte B.A. del 17-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Medhi Meftah.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 2000060/2022 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Immobiliària Superior, SAU contra el Sr. Mehdi Meftah, ha recaigut Aute del 3 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Ordenar al Sr. Mehdi Meftah que procedeixi en el termini de tretze (13) dies hàbils, a deixar lliure i vàcua les unitats immobiliàries pis planta segona porta D, situat a l' Aldosa, Canillo, Conjunt Residencial Proteco, Edifici Superior de l' Aldosa, i la plaça d' aparcament número 41 de la planta -3, i el traster número 38 de la planta soterrani -1, tot al bloc 3, fent entrega de la possessió de la mateixa.

Segon.- Advertir al Sr. Mehdi Meftah que en cas que el proper dia 15 de setembre del 2022 a les 11h30 no hagi desocupat les unitats immobiliàries, es procedirà al desallotjament de les mateixes i es retornarà la possessió a la part executant, quedant en dipòsit de la propietat i, durant el termini de quinze...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR