Edicte B.A. del 20-3-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. David Chicon Gómez.

Fecha de publicación29 Marzo 2023
Fecha20 Marzo 2023
Número de Gaceta43
SecciónAdministració de Justícia
JF20230322_11_02_08

Edicte

Edicte B.A. del 20-3-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. David Chicon Gómez.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000483/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Societat Financera Pyrénées, SA contra el Sr. David Chicon Gómez, ha recaigut Aute del 10 de març del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. David Chicon Gómez per l' import reclamat de 189,61.-euros.

Segon.- Es condemna al deutor, el Sr. David Chicon Gómez al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Quart.- Aquesta resolució és ferma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR