Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jorge Manuel Da Cruz Antunes.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha20 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220920_13_48_41

Edicte

Edicte B.A. del 20-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jorge Manuel Da Cruz Antunes.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000184/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Ferreteria Industrial Matias & Vidal, SAU contra el Sr. Jorge Manuel Da Cruz Antunes i altre, ha recaigut Aute del 15 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra els Srs. H.D.S.B. i Jorge Manuel Da Cruz Antunes per l' import reclamat de 224,69.-euros..

Segon.- Es condemna als deutors, els Srs. H.D.S.B. i Jorge Manuel Da Cruz Antunes al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR