Edicte B.A. del 21-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Griu Equip Serveis, SLU.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220921_11_00_43

Edicte

Edicte B.A. del 21-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Griu Equip Serveis, SLU.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000218/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Patrimoine Assegurances Unieurope, Grup Axa contra el la societat Griu Equip Serveis, SLU, ha recaigut Aute del 13 de setembre del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la societat Griu Equip Serveis, SLU per l' import reclamat de 1.153,00.-euros.

Segon.- Es condemna a la deutora, la societat Griu Equip Serveis, SLU al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR