Edicte B.A. de 22-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representat de la societat Sota Zero Espots, SLU,

Fecha22 Junio 2022
Fecha de publicación29 Junio 2022
JC20220622_12_17_37

Edicte

Edicte B.A. de 22-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representat de la societat Sota Zero Espots, SLU.

Blanca Gómez de Urrutia de Antón, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d' Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 4000035/2022, pel procediment d' execució, entre les parts, respectivament, agent i defenent, Sra. Glòria Molins Asin, contra el legal representat de la societat Sota Zero Esports SLU, ha recaigut Aute en data 23 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix

Primer.- Admetre a tràmit la demanda d' execució no dinerària presentada per la representació processal de la Sra. Glòria Molins Asin contra la societat Sota Zero Esports SLU

Segon.- Despatxar execució en favor de la Sra. Glòria Molins Asin i contra la societat Sota Zero Esports SLU.

Tercer.- La condemna s' ha de complir en el termini de tretze dies hàbils següents a la notificació de la present resolució i en els següents termes:

- La societat Sota Zero Esports, SLU ha de deixar lliure, vau i expedit la unitat immobiliària local comercial i magatzem situat a l' ed. Els Camps d' Arinsal, Arinsal, La Massana.

- Cas que la part executada no hagi procedit a desocupar l' esmentat immoble en el termini de tretze (13) dies hàbils, s' emplaça a sengles parts litigants a la unitat immobiliària local comercial i magatzem situat a l' ed. Els Camps d' Arinsal, Arinsal, La Massana, el proper dia 1-7-2022 a les 9:30 hores, per tal de procedir a l' obertura de l' esmentat immoble i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR