Edicte B.A. del 22-9-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Alba Sixto Closa.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha22 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220922_10_43_49

Edicte

Edicte B.A. del 22-9-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Alba Sixto Closa.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000180/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Inter Ollinac, SL contra la Sra. Alba Sixto Closa, ha recaigut Aute del 21 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la Sra. Alba Sixto Closa per l' import reclamat de 253,68.-euros.

Segon.- Es condemna a la deutora, la Sra. Alba Sixto Closa al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Quart.-...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR