Edicte B.A. del 22-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Paulo Jose de Freitas Magalhaes.

Fecha de publicación28 Septiembre 2022
Fecha22 Septiembre 2022
Número de Gaceta115
SecciónAdministració de Justícia
JF20220922_10_42_02

Edicte

Edicte B.A. del 22-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Paulo Jose de Freitas Magalhaes.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000217/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Paulo Jose de Freitas Magalhaes, ha recaigut Aute del 13 de setembre del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Paulo José de Freitas Magalhaes per l' import reclamat de 175,53.-euros.

Segon.- Es condemna al deutor, el Sr. Paulo José de Freitas Magalhaes al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR