Edicte B.A. del 23-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Fernando Jurado García.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha23 Junio 2022
Número de Gaceta90
JF20220720_11_11_53

Edicte

Edicte B.A. del 23-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Fernando Jurado García.

Eunice Azevedo Bandeira, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 6000891/2012 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la Sra. Eva Manzano Veciana contra el Sr. Fernando Jurado García, ha recaigut Aute del 16 de setembre del 2020 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Instar l' execució forçosa sobre els béns i drets del Sr. Fernando Jurado García fins a la quantitat de 275,63.-euros, tot decretant l' embargament dels seus béns i drets.

Segon.- Adreçar les corresponents diligències a les entitats i organismes que puguin ser concernits per la present resolució, a fi que procedeixin al seu compliment.

Tercer.- Oficiar a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, a fi que lliuri certificació acreditativa, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR