Edicte B.A. del 25-4-2023 per notificar una Providència al Sr. Paulo Jorge Aparicio Varandas.

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónAdministració de Justícia
JF20230427_10_49_32

Edicte

Edicte B.A. del 25-4-2023 per notificar una Providència al Sr. Paulo Jorge Aparicio Varandas.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 4000473/202 del Sr. Paulo Jorge Aparicio Varandas, ha recaigut Providència de data 28 de novembre del 2022 que disposa que és procedent designar com a tribunal competent per torn per conèixer del present procés a la Sra. Immaculada Rodríguez Díaz, Batlle civil número 4 per a la tramitació del present judici.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal ( art.324.1 del Codi de procediment civil), sense perjudici de la possibilitat de plantejar la recusació que contempla l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR