Edicte B.A. del 27-10-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Pierre Carbou.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
Fecha27 Octubre 2021
Número de Gaceta119
JF20211115_07_48_36

Edicte

Edicte B.A. del 27-10-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Pierre Carbou.

Guillem Janer Moreno, Secretari Judicial de la Batllia d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 6000164/2015 Execució, tramitat pel procediment ordinari, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Comunitat d' Emfiteutes de l' Edifici Paradís Blanc-Frontera Blanca contra el Sr. Pierre Carbou ha recaigut Aute de data 21 d' octubre del 2021, quina part dispositiva diu:

' Decideix:

Primer.- Donar lloc a la petició formulada per la representació processal de la Comunitat d' Emfiteutes de l' Edifici Paradís Blanc-Frontera Blanca en el seu escrit de data 22 de juliol del 2020 i acordar l' arxiu definitiu de les presents actuacions.

Segon.- Deixar sense efecte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR