Edicte B.A. del 28-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rubem Jorge Vaz Orfao.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha28 Junio 2022
Número de Gaceta90
JF20220720_12_26_48

Edicte

Edicte B.A. del 28-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Rubem Jorge Vaz Orfao.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Arrendaments amb núm. 4000084/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Joaquim Torres Pla contra el Sr. Rubem Jorge Vaz Orfao, ha recaigut Aute del 17 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre els següents mitjans de prova proposats per la part actora: 3.- Documents Públics i Privats.

Segon.- No celebrar el judici oral i declarar el procés vist per a sentència.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR