Edicte B.A. del 29-10-2021 per emplaçar al Sr. Héctor Salvador Barberà Vall.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
Fecha29 Octubre 2021
Número de Gaceta119
JF20211110_13_02_51

Edicte

Edicte B.A. del 29-10-2021 per emplaçar al Sr. Héctor Salvador Barberà Vall.

Noemi Rossell de la Casa, Secretaria Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 6000162/2021 tramitat pel procediment ordinari previst en la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, i a instància de la societat Ted Serveis, SL s' emplaça al Sr. Héctor Salvador Barberà Vall per tal que contesti a la demanda presentada per l' actora (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia) en el termini de vint (20) dies hàbils a comptar des de la notificació de la present, d' acord amb allò disposat a l' article 131 i 132, de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del codi de procediment civil, tot fent-li l' advertiment que si no es persona o compareix en el procés serà declarat en rebel.lia i es seguirà el judici en la seva absència, sense ésser novament citat.

Així mateix, se li recorda que en mèrits de les disposicions de l' article 41 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del codi de procediment civil, se us informa que:

' 1. Amb caràcter general, en tots els processos és preceptiva la defensa i l' assistència tècnica prestades per un advocat. No obstant això, la intervenció de l' advocat és facultativa en els processos que se segueixen pel procediment abreujat quan la quantia del procés no sigui superior a 1.500 euros, i pel procediment en jurisdicció voluntària, llevat de l' internament d' urgència de persones. Aquesta intervenció també és facultativa en el procediment d' injunció si l' import del deute reclamat no és superior a 3.000 euros.

Tampoc és necessària la intervenció de l'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR