Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Ginés Torres Gómez.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_15_30_38

Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Ginés Torres Gómez.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’injunció amb núm. 3000119/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Joan Tomàs Roca, titular administratiu del negoci Patrimoine Assegurances-Unieurope-Axa-Grup Axa (Axa Iard-SA) contra el Sr. Ginés Torres Gómez, ha recaigut Aute del 17 de maig del 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Ginés Torres Gómez per l’import reclamat de 291,00- euros.

Segon.- Es condemna al deutor el Sr. Ginés Torres Gómez al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 del Codi de procediment civil)”.

I als efectes de notificació al Sr. Ginés Torres Gómez, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 29 de maig del 2024

El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR