Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jorge Manuel Lourenço Ferreira.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta83
JF20220704_12_49_54

Edicte

Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jorge Manuel Lourenço Ferreira.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 5000097/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Maestre & Co Advocats i Assessors contra el Sr. Jorge Manuel Lourenço Ferreira, ha recaigut Aute del 26 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Jorge Manuel Lourenço Ferreira per l' import reclamat de 10.685,77' en concepte de factura impagada, més 70,00' de taxes judicials, així com de les costes processals i els honoraris d' advocat i procurador.

Segon.- Es condemna al deutor Sr. Jorge Manuel...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR