Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Bch Grup, SL.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta83
JF20220704_12_49_03

Edicte

Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Bch Grup, SL.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 5000215/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra la societat Bch Grup, SL, ha recaigut Aute del 16 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Arxivar les actuacions sense cap altre tràmit.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR