Edicte B.A. del 30-11-2021 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Virginie Alexandra Daragon.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha30 Noviembre 2021
Número de Gaceta129
JAD20211202_14_36_45

Edicte

Edicte B.A. del 30-11-2021 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Virginie Alexandra Daragon.

Roser Mazón Velasco, Secretària Judicial de la Batllia d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil número 4000041/2021 tramitat pel procediment d' arrendaments urbans seguit entre les parts respectivament agent i defenent, el Sr. Marc Font Massip contra la Sra. Virginie Alexandra Daragon, ha recaigut Aute de data 30 de novembre del 2021, reproduït en la part dispositiva, diu així:

Decideix:

Primer.- Acordar la pràctica del reconeixement judicial del Restaurant de l' Hotel anomenat Font del Marge, situat a la Baixada del Molí, d' Andorra la Vella i que es durà a terme el dia 14-1-2022 a les 9:30 hores.

Segon.- No efectuar expressa condemna en costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d' aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s' ha d' interposar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR