Edicte B.A. del 4-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antoni Davi Llorca.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha04 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220712_12_27_16

Edicte

Edicte B.A. del 4-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Antoni Davi Llorca.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment Abreujat amb núm. 6000106/2017, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Frederic Davi Llorca contra el Sr. Antoni Davi Riba, ha recaigut Aute del 11 de novembre del 2021 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- No donar lloc a les peticions efectuades pel Sr. Josep Maria Davi Llorca a l' audiència celebrada el 22 de juliol del 2021.

Segon.- Aprovar definitivament la rendició final de comptes de la tutela del Sr. Antoni Davi Riba, pel període de l' 1 de juliol 2020 fins a la defunció d' aquest darrer, i recordar al Sr. Frederic Davi Llorca que ha de posar el patrimoni del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR