Edicte B.A. del 5-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Adaalia Consulting, SL.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha05 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220713_08_54_08

Edicte

Edicte B.A. del 5-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Adaalia Consulting, SL.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció amb núm. 2000150/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Augé Accoutants, SLU contra la societat Adaalia Consulting, SL, ha recaigut Aute del 29 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra la societat Adaalia Consulting, SL per l' import reclamat de 1.803,90.-euros.

Segon.- Es condemna a la deutora, la societat Adaalia Consulting, SL al pagament de les costes processals ocasionades.

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR