Edicte B.A. del 6-7-2022 pel qual es notifica un Aute als Srs. José Fernandes Esteve i Maria Adelaida Pereira Rodrigues.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220713_09_04_07

Edicte

Edicte B.A. del 6-7-2022 pel qual es notifica un Aute als Srs. José Fernandes Esteve i Maria Adelaida Pereira Rodrigues.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 4000481/2007 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Financera Pyrénées, SA contra els Srs. José Fernandes Esteves i Maria Adelaida Pereira Rodrigues, ha recaigut Aute del 17 de gener del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Modificar l' Aute dictat en data 13 de desembre del 2021, al respecte de la delegació al saig Sr. Xavier Granyó Ribes de la subhasta del vehicle BMW 325 TDS matrícula andorrana AND-D-8924 i no del vehicle BMW model 320...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR