Edicte B.A. del 7-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Lorenç Fimia Gomiz.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha07 Junio 2022
Número de Gaceta81
JF20220628_09_48_09

Edicte

Edicte B.A. del 7-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Lorenç Fimia Gomiz.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 5000086/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Stockand, SL contra el Sr. Llorenç Fimia Gomiz, ha recaigut Aute del 28 d' abril del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Llorenç Fimia Gomiz per l' import reclamat de 660,00' en concepte de factures impagades, més 20,00' de taxes judicials.

Segon.- Es condemna al deutor Sr. Llorenç Fimia Gomiz al pagament de les costes processals.

Aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR