Edicte B.A. del 7-7-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha07 Julio 2022
Número de Gaceta83
JF20220708_11_30_30

Edicte

Edicte B.A. del 7-7-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 3000063/2022 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Nadir, SL, contra la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto, ha recaigut Aute de l' 1 de juliol del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Ordenar a la Sra. Liliana Filipa Gonçalves Pinto que procedeixi en el termini de tretze (13) dies hàbils, a deixar lliures i vàcues les unitats immobiliàries: pis 3r-2a de l' Edifici Celístia radicat al Carrer 3 Camp de Perot de la població i Parròquia de Sant Julià de Lòria, així com el traster número 32 i plaça d' aparcament número 2 de l' immoble referit, fent entrega de la possessió de les mateixes.

Segon.- Advertir a la Sra. Liliana...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR