Edicte B.A. del 7-7-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Antia Alves Augusto.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha07 Julio 2022
Número de Gaceta90
JF20220720_12_20_14

Edicte

Edicte B.A. del 7-7-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Antia Alves Augusto.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Arrendaments Urbans amb núm. 5000130/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Rosendo Sanchez Pantebre contra la Sra. Antia Alves Augusto, ha recaigut Aute del 6 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre tots els mitjans de prova proposats per la part agent 1.- Documental privada: i 2.- Documental per requeriment:. a excepció de la prova 3.- Confessió en judici que es declara innecessària.

Segon.- Requerir a la part defenent per tal que en el termini de vuit (8) dies doni compliment a la prova 2.- Documental per requeriment: de les proposades per la part agent.

Tercer.- En el cas que la part defenent no contesti el requeriment del punt anterior en el termini concedit declarar el procediment vist per Sentència.

Aquesta resolució no...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR