Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Alan Paul John Pierce.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha09 Junio 2022
SecciónAdministració de Justícia
JF20220621_12_47_28

Edicte

Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Alan Paul John Pierce.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 3000074/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Guarda Tot, SL contra el Sr. Alan Paul John Pierce, ha recaigut Aute de l' 1 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Alan Paul John Pierce per l' import reclamat de 300.- euros i 20.- euros de taxes judicials.

Segon.- Es condemna al deutor Sr. Alan Paul John Pierce al pagament de les costes processals.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR