Edicte B.A. de data 25-7-2022 per citar als creditors de la cessació de pagaments i fallida de la societat Construccions Rodrigues, SL.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha25 Julio 2022
Número de Gaceta94
JPF20220725_15_27_29

Edicte

Edicte B.A. de data 25-7-2022 per citar als creditors de la cessació de pagaments i fallida de la societat Construccions Rodrigues, SL.

Alexandre Ferreira Teixeira, secretari judicial de la Batllia del Principat d' Andorra

Faig saber

Que, en el marc de la cessació de pagaments i fallida de la societat Construccions Rodrigues, SL, registrada amb el número 2500017/2014, i de conformitat amb allò que disposen l' article 66 i concordants del Decret de cessació de pagaments i fallida de data 4 d' octubre de 1.969, es cita i emplaça als creditors del present procediment per tal que el proper dia 18 d' octubre del 2022 a les 10.00 hores, compareguin a la Cúria de la Batllia d' Andorra, a la Seu de la Justícia, Baixada del Molí...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR