Edicte B.A. de data 8-7-2022 d' Instrucció 4 per notificar un aute a Maria Quica'o Aguirre.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha08 Julio 2022
Número de Gaceta83
JF20220711_10_49_14

Edicte

Edicte B.A. de data 8-7-2022 d' Instrucció 4 per notificar un aute a Maria Quica'o Aguirre.

Maria Àngels Moreno Aguirre, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en la tramitació de l' executòria número 4080214/2021 que se segueix en aquesta Batllia, contra Maria Quica'o Aguirre, en data 14-4-2022 es dictà aute d' incident d' execució de condemna quina part dispositiva decideix:

' Primer.- Donar lloc favorablement i amb caràcter parcial a la petició de revocació que va ser efectuada pel Mgfc. Ministeri Fiscal en data 22 de desembre de 2021, i decidir la revocació parcial del benefici de suspensió condicional aplicat a les penes imposades a Maria Quica'o Aguirre, per aquesta causa 4080214/2021 segons Ordenança Penal de data 16 d' octubre de 2021, per raó de la comissió de nous delictes.

Segon.- Per tot el qual, Maria Quica'o Aguirre, filla de Roberto i Ana, nascuda el 8 de desembre de 1994 a Lima, Perú de nacionalitat peruana, titular del document d' identitat L08703615, haurà de complir la pena d' un mes d' arrest domiciliari ferm, a complir al Centre Penitenciari, en no tenir residència al Principat.

Tercer.- Notificar la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR