Edicte de data 24-01-2019 pel qual es comunica a diverses persones uns constats d'infracció emesos pels agents del Servei de Circulació de La Massana, en relació a la presumpta comissió d' infraccions a les normes de circulació.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE LA MASSANA
1/8
www.bopa.ad
30 de gener del 2019Núm. 8
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Davant l’impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones que guren detalla-
des en la relació adjunta els constats d’infracció emesos pels agents del Servei de Circulació de La Massana,
en relació a la presumpta comissió d’infraccions a les normes de circulació.
D’acord amb el Reglament de procediment per a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel
Comú de La Massana, es disposa d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de la data de publicació del
present Edicte, per presentar davant el Comú les al·legacions que s’estimin pertinents.
Transcorregut aquest termini, els expedients seran tramesos a la Junta de Govern del Comú per a la seva
resolució.
Nom Import
ABITBOL OZIEL,RAQUEL 40
AFONSO GONCALVES,MARIA HELENA 60,1
AGUILERA LOPEZ,TIBISAY 25
ALDUNCIN GARRIDO,MARIA CARMEN 40
ALE,GERMAN ANSELMO 60,1
ALMEIDA DIAS MARTINS,ROBERTO CARLOS 80
ALONSO FERNANDEZ,ERUNDINA 25
ALONSO MUÑOZ,ANGEL DELIO 40
ALVARES,VACILICA 65
ALVAREZ ARCALIS,MARIA BEATRIU 40
AMAT GRAUS,MARIA 60,1
AMORIM DA SILVA,CLAUDIO 40
ANDRADE DA SILVA,RUI MIGUEL 515,2
ANDRES SABORIDO,JOSEP ALFONS 60,1
ANTOLIN CARRIQUE,REGINA 30,05
ARANDA,CLAUDIA YOLANDA 40
ARGUELLO,CARLOS ALBERTO 30,05
ARMENGOL NAUDI,ANTONI 40
BABOT SANCHEZ,MIQUEL 40
BAFINO IGLESIAS,PATRICIA 40
BAGOT, SARAH 40
BARBIER,FLORENT DAMIEN 30,05
BARCELO CARRERAS,JOAQUIN 105
BARGALLO SEVE,GERARD 40
BARILARO SERRAGO,VICENS 160,2
BARO BUSTOS,NURIA 80
BARO VALLS,ISIDRE 30,05
DE BARROS SIMOES,MELANIE 30,05
BARSE,ERIC 60,1
BASTIDE GRAVELLIER,EMMANUEL 30,05
BATISTA,CASIMIR 80
BEL FUSET,CARMEN 120
BELIM HILARIO,SANDRA 120,2
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
01-29
11:15:34

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA