Edicte del dia 22-11-2021 pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives del període 1-7-2021 a 30-9-2021.

Fecha de publicación24 Noviembre 2021
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/10
www.bopa.ad
24 de novembre del 2021
Núm. 123
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del dia 22-11-2021 pel qual es fan públiques diverses adjudicacions denitives del període 1-7-
2021 a 30-9-2021.
Andorra Telecom, SAU, fa públiques les adjudicacions denitives següents, els imports de les quals són
sense impostos indirectes inclosos
Referència OG / 21200001
Designació Comanda oberta de petits treballs d’enginyeria – LOT 1.
Forma d’adjudicació Petició Oferta Pública
Àmbit geogràc Nacional
Modalitat de contractació Ordinària
Tipus de contracte Inicial
Identitat adjudicatari Enginyeria Ateci
Data lliurament 31/12/2021
Import 20.000,00€
Referència OG / 21200002
Designació Comanda oberta per l’adquisició de làmpades de balisatge.
Forma d’adjudicació Petició Oferta Pública
Àmbit geogràc Nacional
Modalitat de contractació Ordinària
Tipus de contracte Inicial
Identitat adjudicatari Comercial Cairo
Data lliurament 31/12/2021
Import 10.000,00€
Referència OG / 21200003
Designació Evolució de serveis telefonia xa i mòbil (2021-2024)
Forma d’adjudicació Adjudicació directa
Àmbit geogràc Internacional
Modalitat de contractació Ordinària
Tipus de contracte Ampliació
Identitat adjudicatari Ericsson España S.A
Data lliurament 31/12/2024
Import 8.826.211,94€
Referència OG / 21200004
Designació Contractació de serveis d’infraestructura AWS
Forma d’adjudicació Petició Oferta Pública
Àmbit geogràc Internacional
Modalitat de contractació Ordinària
Tipus de contracte Inicial
Identitat adjudicatari Softwareone Spain S.A (Comparex España)
Data lliurament 30/09/2023
Import 1.063.629,68€
Andorra Telecom, SAU

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR