Edicte de l' 1-12-2021 pel qual es fa pública la resolució del contracte relatiu als serveis gestionats del centre d' operacions de seguretat del Departament de Sistemes d' Informació (DSI-0012-2020).

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha01 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
GV20211202_15_03_37

Edicte

Edicte de l' 1-12-2021 pel qual es fa pública la resolució del contracte relatiu als serveis gestionats del centre d' operacions de seguretat del Departament de Sistemes d' Informació (DSI-0012-2020).

1. Objecte: resolució de contracte

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Departament de Sistemes d' Informació

b) Data de l' acord del Govern: 1-12-2021

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Unitronics Comunicaciones, S.A.

b) Data de signatura: 4 de desembre del 2020

c) Denominació del treball: Serveis gestionats del centre d' operacions de seguretat del Departament de Sistemes d' Informació

d) Edicte d' adjudicació: BOPA núm. 141, any 2020, de data 2-12-2020

4. Dades de la resolució del contracte

a) Motiu: article 31, de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, aplicat per remissió normativa al contracte de serveis, d' acord amb l' article 51 de la mateixa Llei

De conformitat amb el que estableix l' article 124 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR